Głowa należy do części ciała najbardziej narażonych na uszkodzenia i urazy podczas pracy. Hełmy mają chronić czaszkę przed przebiciem i amortyzować uderzenia spadającego ciała obcego. Zawsze należy nosić hełm dopasowany do głowy przez regulację paska głównego, wysokości noszenia oraz paska podbródkowego. Powinien być użytkowany w określonym przez producenta czasie i wycofany z użycia gdy posiada ślady uszkodzenia lub uległ silnemu uderzeniu.

Hełmy lekkie chronią użytkownika przed uderzeniami w przedmioty nieruchome z taką siłą która spowoduje powierzchniowe rany lub rozdarcie skóry. Nie chronią przed przedmiotami spadającymi. Przeznaczone są raczej do pracy wewnątrz obiektów.