Ochrona słuchu podczas pracy polega na wyeliminowaniu szkodliwej dawki hałasu. Po przekroczeniu granicy 85 dB w trybie 8 godzinnej pracy, hałas staje się czynnikiem szkodliwym. Należy wówczas zastosować odpowiednio dobraną ochronę słuchu. Suma natężeń dźwięku długotrwałego przekraczająca 115 dB jest wartością wysoce szkodliwą dla człowieka, natomiast w wypadku hałasu impulsowego wartość ta nie może przekroczyć 140 dB (próg bólu i potencjalnego uszkodzenia narządu słuchu). Środki ochrony słuchu są skuteczne tylko wtedy kiedy stosowane są przez cały okres przebywania w miejscu pracy, w którym występuje zagrożenie hałasem. Wygłuszenie ochronników słuchu podaje się przez określenie wartości SNR. Jest to uproszczony wskaźnik redukcji poziomu hałasu.

Nauszniki ochronne na pałąku nagłownym lub mocowane do hełmu czy przyłbicy powinny w sposób pełny obejmować ucho i przylegać do głowy. Należy wyregulować ułożenie pałąka aby słuchawki wywierały równomierny nacisk wokół uszu. Należy zadbać aby nic nie zakrywało uszu (włosy, ołówek za uchem). Ma to wpływ na szczelność ochronników.

Wkładki przeciwhałasowe wkładane do kanału słuchowego lub noszone w małżowinie usznej. Mogą być jednorazowe lub wielokrotnego użytku, w postaci pojedynczych par, połączone linką lub pałąkiem. Wkładki wielokrotnego użytku należy wyrzucić jeśli stwardnieją, skurczą się lub trwale się odkształcą.