Znaki bezpieczeństwa wykorzystuje się do oznakowania pomieszczeń, dróg, maszyn, miejsc pracy oraz terenów zewnętrznych. Są niezbędne, jeżeli chcemy skutecznie zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie firmy oraz w miejscach użyteczności publicznej.W ofercie posiadamy bogaty wybór znaków ewakuacyjnych, budowlanych, przeciwpożarowych, epidemicznych, chemicznych i innych.