Odzież ochronna jest podstawowym produktem środków ochrony osobistej zabezpieczających ciało pracownika przed zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. Została podzielona na trzy kategorie bezpieczeństwa zależne od ryzyka występującego podczas wykonywania pracy.

Kategoria I - Odzież chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami, o podstawowej konstrukcji, poziom skuteczności ochrony oceniany przez użytkownika.

Kategoria II - Odzież nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (KAT I) ani przed zagrożeniem życia i zdrowia (KAT III). Odzież ta chroni przed konkretnym czynnikiem nie zagrażającym życiu i nie powodującym trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika.

Kategoria III - Odzież specjalistyczna chroniąca pracownika przed najgroźniejszymi czynnikami. Są to m.in. Specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne, odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego czy chroniąca przed temperaturą poniżej -50 stopni C.