Praca na wysokości to taka która jest wykonywana na poziomie co najmniej 1m nad poziomem ziemi lub podłogi. Kiedy niemożliwe jest zastosowanie rusztowań czy siatek konieczne jest zastosowanie sprzętu ochrony osobistej. Tylko właściwy dobór sprzętu do ochrony przed upadkiem oraz stosowanie się do zasad użytkowania gwarantuje bezpieczeństwo. Należy pamiętać o regularnym przeglądaniu sprzętu, które powinno być przeprowadzone przez osobę kompetentną zgodnie z określonymi procedurami. Obowiązkiem użytkownika jest prowadzenie karty dokumentującej wykonane przeglądu.