Odzież dla spawaczy

Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne, ochrona przed gorącem i płomieniem. Odzież nie pali się kiedy przypadkowo zetknie się z płomieniem. Odzież ochronna przeznaczona do ochrony użytkownika przed opiłkami (drobne rozpryski stopionego metalu), krótkim kontaktem z płomieniem, i promieniowaniem cieplnym. Ubranie przeznaczone jest tylko do ochrony przed krótkotrwałym nieumyślnym kontaktem z aktywnymi częściami obwodu do spawania łukiem i dodatkowe warstwy izolacji elektrycznej są wymagane w sytuacjach, gdy istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

granat